Shakespeare in organisaties

Regievoering en beïnvloeding zijn nodig als een beoogde verandering niet vanzelf gaat. Een organisatie wil bijvoorbeeld op een nieuwe manier gaan werken en wil bestaande en ineffectieve patronen doorbreken. De beoogde verandering gaat niet vanzelf omdat er mensen/organisaties zijn met andere belangen, of mensen kunnen zich de verandering nog onvoldoende voorstellen. Om iemand mee te krijgen is het nodig de belevingswereld (en de belangen) van de ander te doorzien, en moeten jouw voorstellen aansluiten bij de belevingswereld van de ander.

Waarom is juist Shakespeare behulpzaam bij regievoering en beïnvloeding?

Doordat de personages van Shakespeare zulke diepgewortelde belangen en belevingswerelden hebben, vormen ze -mede door de hoge kwaliteit van Shakespeare’s werk- waardevol oefenmateriaal. Deelnemers moeten diep gaan in hun inlevingsvermogen om recht te doen aan de belevingswereld van de personages, én e moeten diep gaan in hun stevigheid en overtuigingskracht om de welbespraakte personages niet alleen te begrijpen maar ook van koers te laten veranderen.

Wat kun jij als professional leren van de sublieme dialoog tussen Richard III en lady Anne? Kun jij Shylock zodanig beïnvloeden dat hij afziet van zijn recht om een pond vlees uit het lichaam van zijn zakenpartner te snijden? Hoe kun jij jouw partners enthousiast krijgen, op de wijze zoals koning Henry V zijn troepen in de slag bij Agincourt naar de overwinning praat? Samen met trainer Florian Bekkers (Vide-advies) hebben we een leerzame en effectieve training ontwikkeld, waarin deelnemers hun vaardigheid in regievoering en beïnvloeding in complexe situaties vergroten.

Aan de hand van praktische theorie, praktijkervaring en situaties uit de toneelstukken van William Shakespeare verdiep je jouw vaardigheid om effectief te zijn in regievoering en beïnvloeding. Koningen raadsheren, helden en schurken, inspirators en lafaards passeren de revue. De scenes van Shakespeare helpen je om jouw eigen complexe en soms verhulde situatie te doorzien. Je leert, direct toegepast op jouw praktijk:

– de perspectieven en belangen van anderen te doorzien
– hoe je mensen kunt inspireren en motiveren
– hoe je anderen kunt beïnvloeden, en
– hoe je op een beslissend moment effectief kunt interveniëren

Graag bespreken we met u wat de mogelijkheden zijn om “Regievoering en beïnvloeding aan de had van Shakespeare” op maat in te zetten voor uw organisatie. Daarnaast is het ook mogelijk om individueel deel te nemen (met mensen van andere organisaties). Beschikbare data voor de open inschrijving zijn: 17 en 18 maart 2016 of 23 en 24 juni 2016.Kosten zijn € 1295,- (excl. BTW, incl. eten, drinken en hand-outs).

Reacties van eerdere deelnemers:

Deze materclass heeft me verleid om -buiten mijn eigen comfortzone- gevoelens en drijfveren van anderen te herkennen, waardoor ik in relatie tot hen effectiever kan zijn. 
Ad Nederlof, provincie Gelderland.

Voor mij is deze masterclass een verdieping in het maken van (echte) verbindingen met anderen als het ergens om gaat. 
Bert Meijers, provincie Gelderland.

Door kennis te maken met de personages van Shakespeare die tot leven komen in spelsituaties en deze te evalueren, kom je -los van de dagelijkse praktijk- tot inzichten over beïnvloeding en regievoering die je verder helpen. 
Ingrid Fest, bibliotheek Eindhoven.